Project

15 May, 2017 4

Proje Klasik test uygulaması

public class CodeActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener { private List<Question> questions; private int i = 0; private int dSayı = 0; private int ySayı = 0; private TextView tSoru; private TextView tv_Danswer; private EditText et_Ganswer; private LinearLayout linear_G; private RelativeLayout...

15 May, 2017 5

Firebase database

ClassicActivity üzerinden CodeActivity sayfamızda geçişte firebase database üzerinden çekmek için kullandığımız kodumuz aşağıdaki gibidir. mDatabase = FirebaseDatabase.getInstance().getReference();           ValueEventListener postListener = new ValueEventListener() {   Intent i = new Intent(ClassicActivity.this, CodeActivity.class);   Bundle bundle = new Bundle();                  ...

15 May, 2017 1

Uygulamadaki Soru Kısmı Bölüm 2

Bu hafta geçen hafta bahsettiğimiz projemizin bizi quiz kısmına yönlendirdiği activitymizi için gerekli tanımlamalar ve kodları yaptık. Bu activitymizde soruları çözeceğimiz activitymiz model klasörü altında ki question sınıfımızdan veri tabanımız olan firebaseden sorunun cevabına tıklandıkça yeni soruyu çekiyoruz. protected void...

15 May, 2017 5

Uygulamadaki Soru Kısmı

projemizde testler kısmını girdiğimizde gelecek olan activty’i yaptık. Bu activity’de hangi dersin testini yapmak istiyorsak onu seçiyoruz ve kod kısmında da görüldüğü üzere tıkladığımız dersin quiz kısmına yani soru kısmını gönderiyor.   Intent i = new Intent(QuestionsActivity.this, QuizActivity.class); public class...

15 May, 2017 2

Webview Nedir ? Webview Kullanımı

Sırada BtnKitapActivity üzerinde neler yaptığımıza bakalım;            Kullandığımız WebView nedir ?              WebView, tıpkı Android’in içinde yer alan web tarayıcısı gibi davranır ve siteleri HTML5 uyumlu derleyicisiyle kullanıcıya gösterir. Bilindiği gibi Android tarayıcısı WebKit derleyicisini kullanmaktadır. Dolayısıyla WebView’de WebKit...

15 May, 2017 1

Veritabanından yazıya göre icon çekme

Models’içindeki menu adındaki class üzerindeki amacımız imageresource’da bulunan iconlarımızı Veri tabanlarındaki yazıya göre icon çekme işleminde kullanıyoruz. Activity Kullanımımız şu şekildedir; public MenuModel(String name, int imageResource) { this.name = name; this.imageResource = imageResource; } public String getName() { return name;...

15 May, 2017 2

Java Script ve Boostrap Nedir ?

JavaScript, yaygın olarak web tarayıcılarında kullanılmakta olan bir betik dilidir. JavaScript ile yazılan istemci tarafı betikler sayesinde tarayıcının kullanıcıyla etkileşimde bulunması, tarayıcının kontrol edilmesi, asenkron bir şekilde sunucu ile iletişime geçilmesi ve web sayfası içeriğinin değiştirilmesi gibi işlevler sağlanır. İstemci...

15 May, 2017 4

Ders ve Konu Anlatımları

Projemizin bir diğer aşaması olan anasayfaya eklediğimiz her ImageButton içerisine yazdığımız “Intent i = new Intent” metodu ile butona tıkladığımızda belirtilen bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Örnek olarak projemizde anasayfada bulunan “ders” isimli ImaggeButton tıkladığımızda “Intent i = new Intent (MainActivity.this,...

15 May, 2017 3

Proje Anasayfa Tasarımı

Anasayfa tasarımımızda 3 adet Imagebuton mevcut. Görünümü ve kodları aşağıda mevcuttur. Bunlar projemizin amacı olan “Konu Anlatımları”, “Test” ve “Code” butonlarıdır. ImageButton sınıfından tanımladığımız nesneyle xml tarafında oluşturduğumuz imagebutton bileşenini findViewById ile bağladık. Ardından butonumuza tıklandığında gerçekleşecek olayları yazmak için...

15 May, 2017 4

Android Girişe Logo Ekleme

Splash(giriş sayfası) adı verdiğimiz xml sayfamızın tasarım kodları ve uygulamadaki görünümü aşağıdadır. <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” xmlns:app=”http://schemas.android.com/apk/res-auto” xmlns:tools=”http://schemas.android.com/tools” android:layout_width=”match_parent” android:layout_height=”match_parent”> <LinearLayout android:layout_width=”match_parent” android:layout_height=”match_parent” android:background=”@color/splash” android:orientation=”horizontal”>   <ImageView android:id=”@+id/imageView7″ android:layout_width=”wrap_content” android:layout_height=”wrap_content” android:layout_weight=”1″ app:srcCompat=”@drawable/giris” /> </LinearLayout> </android.support.constraint.ConstraintLayout>   Linear Layout yapısını...

15 May, 2017 1

Proje Logo Tasarımı

Projemizin ilk olarak ADOBE Photoshop CC üzerinde logo tasarımı yapıldı. Yapmış olduğumuz “giriş” isimli logomuzu uygulamamızın giriş ekranında kullanacağız.Logomuzu projemizde bulunan drawable klasörüne yükledik. Grubumuz üç kişiden oluştuğu için böyle bir logo çalışması yapıldı.  

15 May, 2017 2

Layout Türleri

Bir ekranın görünümü genellikle iki farklı yerleşim tipi kullanılarak belirlenir. Bunlar RelativeLayout ve LinearLayout olarak ikiye ayrılır.     LinearLayout yerleşimi kullanıldığında öğeler sırayla ekrana dizilirler ve ekrandaki yerleşimleri ekranın en tepesinden en altına doğru sırayla gerçekleşir. ListView öğesinin altına başka bir öğe eklendiğinde ilk olarak liste ve...

15 May, 2017 1

Java Nesne ve Sınıf Yapısı

Java Nesne ve Sınıf yapısı kullanılarak Nesneye dayalı programlama yapılmaktadır. Aslında nesneler sınıflardan oluşmaktadır. Java’da bir sınıfı class anahtar kelimesini kullanarak tanımlayabiliriz. Sınıf;  Nesnelerin özelliklerini ve işlevlerini tanımlayan bir şablondur. Nesne; Çevremizde gördüğümüz özellikleri ve işlevleri olan herşeyi nesne olarak tanımlayabiliriz. Bu canlı...

15 May, 2017 2

Android Studio Nedir ?

Android Studio, Android uygulamalarının geliştirildiği, üst seviye özelliklere sahip ve Google tarafından da önerilen resmi programlama aracıdır. Android Studio’nun kod geliştiricilere sunduğu temel özellikler şunlardır: Java ve Kotlin dilini kullanır. Gradle tabanlı, esnek proje inşa sistemi. Hızlı ve zengin özellikli...